~ Dokumenty ~

  • Statut przedszkola

    Statut naszego przedszkola.

  • Koncepcja przedszkola

    Poniższy dokument zawiera koncepcję pracy przedszkola