~ Zajęcia ~

W ramach podstawy programowej oferujemy:

 

 1. Codzienne zajęcia z języka angielskiego
 2. Gimnastyka korekcyjna z elementami SI
 3. Zajęcia taneczne z instruktorem tańca
 4. Zajęcia edukacyjne: glottodydaktyka, dziecięca matematyka, doświadczenia przyrodnicze.
 5. Zajęcia z elementami terapii ręki.
 6. Zajęcia muzyczno-ruchowe.
 7.  Zajęcia plastyczne (różnorodność technik i form).
 8. Zajęcia techniczno-konstrukcyjne.
 9. Zajęcia logopedyczne (ćwiczenia buzi i języka).
 10. Aktywizujemy dzieci według ich pomysłów i zainteresowań.
 11. Zajęcia wspierające rozwój integracji sensorycznej
 12. Codzienne aktywności na świeżym powietrzu.

Tworzymy społeczność nastawioną na dialog, wspierającą się w działaniach, inspirującą i motywującą wzajemnie do działania na rzecz naszych pociech. W naszym przedszkolu ciągle „coś się dzieje”:). W każdej grupie jest dwóch opiekunów. Na terenie placówki zapewniamy dzieciom pomoc logopedy, psychologa oraz pedagoga specjalnego.

Organizujemy dodatkowe atrakcje: wycieczki, wizyty ciekawych osobistości, nietypowe święta, teatrzyki, koncerty.

Nasze dzieci biorą udział  w konkursach zewnętrznych i wewnętrznych.

Organizujemy spotkania rodzinne (warsztaty,  różne święta).